Menya agaciro umuranga yarafite mu Rwanda rwo kera

Mu muco nyarwanda, kera nta musore cyangwa umukobwa bashyingiranwaga imiryango yombi itabigizemo uruhare. By’umwihariko hitabazwaga uwo bitaga umuranga kuko ari we wahuzaga umuryango w’umuhungu n’uw’umukobwa ababwira ko abana babo baberanye.

Hari benshi bemeza ko umuranga yari afite umumaro ukomeye kandi ko no muri iki gihe akenewe cyane ariko hari abandi by’umwihariko urubyiruko babyamaganira kure, ibintu bishobora no gutera impaka zikomeye.

Bamwe bemeza ko ibigezweho ari ibyo kwirangira ubwabo bagahitamo unyuze amarangamutima yabo, abandi na bo bakemeza ko wari umuco mwiza ariko hari ikibazo cyo kubona uwo kwizerwa cyane cyane ko muri iyi minsi abantu buzuye ubuhemu ngo ndetse hari uwakurangira afite inyungu ze ku giti cye.

Umuranga yari muntu ki?

Umuranga yari umuntu ukomeye hagati y’ababaga bagiye gushakana kuko ariwe wabaga yagize uruhare rukomeye kugirango bamenyane.

Twamwita umuhuza kuko ari we wabaga yarabahuje kandi akabikora kuko yabaga abazi, azi imikurire yabo guhera mu bwana bwabo kugera igihe batangiye kugira igitekerezo cyo gushinga urugo.

Ababyeyi b’umuhungu nibo bafataga iya mbere babona umwana wabo amaze gukura bakamushakira umuranga bakamwohereza mu rugo baziko hari umukobwa noneho umuranga akajya muri urwo rugo akababwira uburyo umuhungu wo kwa runaka yabengutse umukobwa wabo.

Ubundi umuranga yagomba kuba azi abo ahuza kuko akenshi yabaga agira ati: “Umukobwa wo kwa runaka ndamuzi ni umwana warezwe neza kandi ufite umuco. Azi uturimo two mu rugo, aramutse abyaye yakwizihirwa no guheka.”

Uretse gutaka umukobwa, yavugaga ibyiza by’umuhungu agira ati: “umuhungu wo kwa runaka ndamuzi yararezwe. Iwabo bamutoje gukorera urugo, yakuriye mu rugo ruzira amakimbirane azi gukora arihangana muri make aberanye n’umukobwa wanyu.”

Dore uko ingeri z’abantu batandukanye bafata umuranga

Muri iki gihe, abantu babibona mu buryo butandukanye. Urubyiruko rufite uko rubyumva, abashakanye bakagira icyo babivugaho hamwe n’abasheshe akanguhe.

Urubyiruko rwinshi usanga rwemeza neza ko igihe cya kera atari cyo cy’ubu kandi ko ibintu byahindutse ahubwo ko ari abashakana bashimana.

Abashakanye na bo bemeza ko byari byiza ariko ko kuri ubu bitoroshye kubona umuranga wizeye kandi ko ab’iki gihe bafite byinshi bibahuza ugasanga unamurangiye yaguseka cyane akakubwira ko afite uwo yikundiye.

Abasheshe akanguhe nabo bashimangira ko umuco wo kuranga wari mwiza kuko abashakanye barambanaga kuko babaga barahujwe n’ababazi neza, nyamara bamwe ntibatinya kwemeza ko rimwe na rimwe byagiraga ingaruka kuko abashakanye babaga bataziranye.

Iyo ngingo yo kutamenyana ni yo urubyiruko ruheraho rwemeza ko iby’umuranga byari umuco wa kera kandi ko rubona bitari byiza cyane ko ngo bakurangiraga umuntu mukarinda mugeza umunsi wo kubana utaramubona yewe ukamusanga utamwishimiye, utaramuhisemo. Ngo niyo wasangaga adafite ijisho wagombaga kubana na we kuko ari we babaga barakugeneye.

Umwe mu bo celebzmagazine.com yabajije yagize ati: “ni byiza ko twishimanira nkamukunda na we akankunda ndetse tukagira nibyo twemeranyaho hanyuma tukazabimenyesha ababyeyi nyuma, tubaha imyanzuro yacu nibwo urugo rukomera kuko tuba tuziranye neza”.

Umwe mu bashakanye yabwiye celebzmagazine.com ati: “nibyo koko umuranga yari ingirakamaro ariko byari mu gihe cyahise kuko ubu biragoye kubona umuranga w’inyangamugayo aho uwo ubonye akurangira umukobwa n’urugero kandi yaramurangije yari yaramugize nk’umugore we.”

Yongeyeho ati: “Hari n’igihe usanga yaramuteye inda akamukurangira mu rwego rwo kumwikuraho akaba ariyo mpamvu tubona muri iyi minsi ntawapfa kwizera umuranga.”

Abasheshe akanguhe bongeraho ko umuranga yarakenewe mu gihe cyabo kandi n’ubu yakabaye akenewe kuko iyo wabaga ufite umuranga washakaga umugore wizeye ko yarezwe kandi afite indangagaciro.

Bemeza ko ngo yabaga afite kwihangana, ari umukobwa w’umutima arinayo mpamvu ingo zo ha mbere zarambaga ndetse bakanasazana ariko abubu ntago byoroshye kuko urahurira n’umukobwa mu modoka yagusekera uti umukobwa ari aha, ukaba ufashe nimero ya telefone iminsi mike uti tukabana.

Ab’ubu ngo bemeza ko bazabana batazi ngo uwo bagiye aho aturuka, batazi aho yarerewe niba afite ababyeyi cyangwa atanabafite. Nta mwanya wo kwiga imico ye ngo bamumenye kubera igihe gito wamugeza mu rugo agatangira akiyorosora ya sura akakwereka iyanyayo bigatuma urugo rusenyuka rutamaze kabiri bitewe no kutihanganirana.

Rimwe na rimwe hari igihe usanga umukobwa yarabyaye imbyaro yarazimaze mu nda, umusore nawe akaba yarabeshye ko ari umusore nyamara yaraje ngo nko mu mugi yarasize umugore n’abana mu cyaro, ibintu abakuru bashingiraho bemeza ko umuranga akenewe bati hagarukeho umuco w’umuranga niwo wari wizihiye abari b’u Rwanda.

Biragoye cyane gufata umwanzuro kuri iyi ngingo, gusa umuco wacu hari ibyo wari ubumbatiye bigenda bicika bitavuze ko ntacyo byari bimaze. Bigaragara ko isi yahindutse umudugudu kandi abantu bamenyana byoroshye. Uwabona umugeni bamumurangiye ntawamuveba ariko nanone ntawakwirengagiza ko iyo abantu bimenyaniye bishobora kugira uruhare rukomeye mu busugire bw’urugo rwabo.

Gaston Rwaka/celebzmagazine.com

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *