Amadini akwiriye kugira uruhare mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana

Bishop John Rucyahana, umuyobozi wa Rwanda Religious Leaders Initiative mu Rwanda ,avuga ko abanyamadini nk’abantu  bafite aho bahurira cyane n’imbaga nyamwinshi bagomba kugira uruhare mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana.

Mu nsengero z’amadini atandukanye usanga abayoboka ayo amadini bubaha kandi bagakurikiza inyigisho bahabwa n’abayobozi bizo nsengero ari naho Bishop John Rucyahana ahera avuga ko amadini agomba kugira uruhare mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana.

Yagize ati“ Igihe n’iki ngo amadini arwane urugamba rwo kurwanya ihohohoterwa rikorerwa abana kuko natwe biratureba .Kumva ko ihohoterwa rikorewe umwana wa mugenzi wawe rishobora no kuzagera ku wawe kuko bashobora kuzashyingiranwa umwe afite igikomere kikagira ingaruka ku muryango baba bubatse “.

Bishop John Rucyahana umuyobozi wa Rwanda Religious Leaders Initiative mu Rwanda.

Mukankiriho Immaculee ,umukozi wa komisiyo y’igihugu ishinzwe abana,avuga ko abantu basambanya abana bakwiye kucika kuri iyi ngeso mbi kuko uretse kuba bangiza ahazaza h’abana banangiriza igihugu.

Avuga ko umuntu wese utekereza kwangiza umwana yakabanje kwibaza ibyo agiye gukorera uwo mwana agiye gusambanya ari uwe bikorewe bityo bikaba intego ya buri munyarwanda kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana .

Mukankiriho Immaculee ,umukozi wa Komisiyo y’igihugu ishinzwe abana .

Nk’uko bikubiye mu itegeko Nº68/2018 ryo kuwa 30/08/2018 riteganya ibyaha n’ibihano muri rusange, mu ngingo yaryo y’123, umuntu uhamwe n’icyaha cyo gufata umwana ku ngufu ahanishwa igifungo cyitari munsi y’imyaka makumyabiri (20) ariko nanone itarenga makumyabiri n’itanu (25)

Iri tegeko risobanura icyaha cyo gusambanya umwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina aribyo: gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k’umwana; 2º gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw’umubiri w’umuntu mu gitsina, cyangwa mu kibuno cy’umwana; 3º gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w’umwana hagamijwe ishimishamubiri.

Iyi ngingo ikomeza ivuga ko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y’imyaka cumi n’ine (14), igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha.

Iyo gusambanya umwana ufite cyangwa urengeje imyaka cumi n’ine (14) byamuteye indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo gusambanya umwana byakurikiwe no kubana nk’umugabo n’umugore, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha.

Iyo icyaha cyo gusambanya umwana cyakozwe hagati y’abana bafite nibura imyaka cumi n’ine (14) nta kiboko cyangwa ibikangisho byakoreshejwe, nta gihano gitangwa. Icyakora, iyo umwana ufite imyaka cumi n’ine (14) ariko utarageza ku myaka cumi n’umunani (18) asambanyije umwana uri munsi y’imyaka cumi n’ine (14), ahanwa hakurikijwe ibiteganywa mu ngingo ya 54 y’iri tegeko.

 

Aline Nyampinga
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *