Wari uzi ko umwana uri musi y’imya 8 atemerewe kurya avoka?N’umukuru hari umubare ntakuka

Abantu benshi usanga barya  uko bishakiye cyagwa ntibiteho kurya urubuto rw’ avoka,babiterwa ahanini n’uko batazi umumaro wa rwo cyangwa ugasanga hari ababifata nk’aho ari ikiribwa cy’abantu batari abasirimu,ariko sibyo kuko avoka ifitiye akamaro buri  muntu wese .

Muri iyi nkuru turagaruka ku mu mumaro w’iki kiribwa cyangwa se urubuto rw’avoka ku mubiri wacu.

Izi nizo  impamvu 5 zatuma urya igisate cya Avoka byibuze buri munsi:

1.Urubuto rw’avoka rwifitemo vitamini nyinshi zigera kuri 20, ndetse n’icyitwa carotenoid lutein gisangwa mu biribwa nka karoti, imboga, n’imbuto zindi zitandukanye. Ibyo bikaba bifasha mu bijyanye no kurinda indwara z’ubuhumyi.

2.Avoka kandi uwayiriye ntasonza cyane cyangwa ngo yumve abuze imbaraga mu mubiri; ku muntu udafite ibyo kurya byinshi, ni ngombwa kuyirya kuko igogorwa ry’ibiryo (digestion) rikorwa gahoro gahoro kandi neza kubera icyitwa Oleic acid yifitemo

3.Avoka ifasha kurinda umwana ukiri mu nda iyo nyina agiye ayifata ku buryo buboneye mu gihe atwite. Ku babyeyi bavuka mu miryango ikunda kugira indwara zikomoka ku kugira ibiro byinshi, kunywa itabi, gufata ibyo kurya birimo avoka ni ingenzi kuko avoka yigiramo vitamine yitwa folate ifasha mu kurinda umwana kuvukana inenge.

4.Avoka igabanya bifatika amavuta mabi yitwa cholesterol atera kwirundanya kw’ibinure mu mitsi no ku mutima, bimwe mu bintu by’ibanze bishobora gutera indwara y’umutima.Bityo gukoresha avoka bigufasha kwirinda indwara z’umutima ndetse n’imitsi.

5.Avoka kandi uretse gufasha mu kurinda indwara n’izindi nyungu zitandukanye, iri no mu biribwa bigira uburyohe bunogera benshi iyo iherekeje amafunguro mu buryo butandukanye ishobora gutegurwamo, cyangwa ikarishwa umugati.

Kurya byibuze igisate kimwe cy’Avoka bifitiye akamaro umubiri wacu.

Ibyo ugomba kwitondera mu gihe urya cyangwa ugabura Avoka.

Si byiza kugaburira avoka cyane abana bari munsi y’imyaka umunani kuko umubiri wabo ntabwo uba uragira ubushobozi bwo kugogora amavuta karemano aba muri yo.

Sibyiza kurya avoka ku bantu bafite uburwayi bw’inyama y’umwijima kuko umwijima ari wo ufasha cyane mu igogorwa ry’ibinyamavuta; iyo urwaye si byiza na gato gufungura avoka kuko biwunaniza cyane.

Ese umuntu yemerewe kurya avoka ingana iki ku munsi?

Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko byibura kurya igisate 1 buri munsi ari byo byiza ku mubiri w’umuntu.

Zigama Theoneste-Celebzmagazine.com
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *