Uburyo ukwiye kwifashisha utereta uwo ukunda bikagufasha kumwegukana

Iyo uvuze urukundo hari umuntu utapfa gusobanukirwa ubwoko bw’urukundo uvuze, bivuze ko no mu rukundo habaho amoko cyangwa ubwoko bw’inkundo butandukanye, hari urukundo dusanzwe tuzi umuntu cyangwa abantu benshi bakundana, benshi bahamya ko urwo rukundo ari rwo rukenewe mu buzima bwa buri munsi kuko no mu gitabo cya bibiliya dutegekwa gukunda cyangwa gukundana.

Gusa hari n’urundi rukundo benshi bita ko rwihariye ari rwo rutuma twaguka nk’umuryango rwarukundo rutuma igitsina gabo kibana n’igitsina gore, gusa ntabwo ari ibintu bihita bipfa kuza gutyo hari ibiza mbere yuko abantu babana bamwe bakabyita gutereta abandi bakabyita gutera imitoma mbega biterwa n’aho uturuka uko babyita.

Reka twebwe tubyite gutereta, ntabwo twese gutereta bitworohera cyangwa ngo tubikore mu buryo bukwiye akaba ari yo mpamvu rimwe na rimwe bitaduhira, iyo dutereta abakobwa ugasanga umukobwa yakwanze cyangwa yagukatiye ntumenye icyabiteye nyamara ari ukubera ko utamenye uburyo bwiza bwo kumutereta.

Twifashishije imbuga za interineti nka mantelligence.com, wikihow.com ndetse n’ibindi bitabo bitandukanye, twabateguriye uburyo 10 ushobora guteretamo umukobwa kukigero cya 90% akaba atakwanga ku kwemerera.

1. Mugihe uhuye n’umukobwa bwa mbere ntuzarenze iminota itatu yo kuba wamwereka ko umwitayeho cyangwa ko wamukunze uzirinde kumubwira ibintu bitumvikana cyangwa utatekerejeho neza kubera ko iyo ubimubwiye ahita agufata nk’umuntu udafite gahunda, nubona ntacyo ufite cyo kumubwira muri ako kanya uzamusuhuze wigendere maze uzongere ushake umwanya wo ku muganiriza wanatekereje ku byo wamubwira bizagufasha kumutinyuka nawe bitume atakugora kubera ko atari ubwa mbere azaba akubonye.

Ntuzigere umara iminota irenga 3 mugihe uzaba uganira n’umukobwa wakunze kunshuro ya mbere
2. Ntabwo  wakumva imbaraga ziri mu gusuhuza umukobwa, burya mwiriwe na yo irahagije, mu gihe uhuye n’umukobwa bwa mbere irinde kumubwira ko wamukunze kubera ko yagufata nk’utari seriye. Agahararo cyangwa akagira ngo wenda wakunze uko yambaye ariko atari urukundo rwanyarwo, icyo ugomba gukora uzajye umuganiriza ariko wabanje gutekereza icyo umubwiye ,wirinde kumarana nawe byibura iminota 3 ku munsi igihe kizagera nawe atangire kukwiyumvamo hari n’igihe mbere yo kumubwira ko umukunda ariwe uzabanza kubikubwira ko yagukunze.
Ntago wakumva imbaraga ziri mu gusuhuza umukobwa gusa 

3.Burya umuntu wakunze rimwe na rimwe ukunda kugira ubwoba bw’ikiganiro wamuganiriza bitewe nuko uba ukeka ko ashobora kugucishamo ijisho muri ya minota itarenze itatu mubonana gerageza wige kubintu akunda kuvugaho gishobora kuba ari film akunda cyangwa ibiganiro bya televisiyo akundakureba maze uzabimuganirizeho bizatuma buri gihe uko azajya akubona azajya arushaho kwifuza ko mwaganira birenze naya minota 3 wamuhaga ayifate nkaho ari micye maze ibe yakwiyongera bizatuma arushaho kukwiyumvamo.

 

Niba ugira ubwoba bwo kuganiriza umukobwa wakunze gerageza umuganirize kubyo akunda bizagufasha 

4. Burya hari ikintu abantu benshi batazi, abakobwa ni abantu bakunda gusangira ijambo n’uwo baganira ndetse no kubona uwo baganira amwitayeho amuteze amatwi mu gihe muri kumwe gerageza ntiwiharire ijambo wenyine, abakobwa burya ntibajya batana no kuvuga ubwoko bw’ibiryo bakunda kurya naramuka abikubwiye ntuziyumvishe ko ashaka kugukura cyangwa se ngo ubimugurire ahubwo wowe uzirinde guhita umubwira ibyo wowe ukunda ahubwo uzajye uhita umubaza ibindi akunda, uge ugerageza kuba wajya impaka nawe ku kintu runaka ariko zitari impaka zango turwane, nko kuba mutakumvikana kuri film runaka cyangwa indirimbo runaka bizatuma akwiyumvamo kuboryo mu gihe mutari kumwe ashobora kubona nka film, indirimbo nshyashya akumva yakubona ngo muyijyeho impaka rimwe na rimwe akanakwihamagarira indi ntambwe nziza yo kwiyegereza umutima we.
Abakobwa bakunda kugirana impaka zutuntu duto duto 

5. Burya abakobwa ni abantu bakunda gusetswa cyane mu gihe muri kumwe gerageza umubwire nk’ibintu byakubayeho bisekeje nibinaba ngombwa umutere igipindi kubera ko babikunda cyane bizatuma mu gihe mutari kumwe azajya agukumbura kubera ko ari wowe abona umumara irungu.
abakobwa bakunda gusetswa cyane niyo baba babeshywa 

6. Abakobwa ni abantu bakunda kubwirwa ko bashoboye ikintu runaka ,mu gihe muri kumwe gerageza umubwire ko hari icyo ashoboye bizatuma nawe yiyumva nk’umuntu wingirakamaro muri sosiyete bikongerere amahirwe yo kuba wasatira uwo mukobwa.
Abakobwa bakunda kubwirwa ko bashoboye ikintu runaka niyo waba ubabeshya 

7. Mugihe uganira n’umukobwa mutari kumwe mubwire nk’ikinu wabonye yambaye cyangwa yari afite ariko adakunda kuba afite kuburyo uwo mwanya ubimubwiye yaba atagifite gishobora kuba umwenda cyangwa inkweto gishobora no kuba amaherena umubwire ko wagikunze nagera mu rugo bizatuma agifata yongere acyambare arebe koko niba ari kiza koko, ikindi uzajye ugerageza kubwira umukobwa ko ukunda ikintu uziko akunda gukora cyangwa kuvuga umunsi kuwundi bizatuma abona ko afite umuntu umwitayeho.
Umukobwa niyo wamubwira ko ukunda umwenda we bigufasha kuba yakwiyumvamo muburyo bwihuse 

8. Mu gihe uri kumwe n’umukobwa ujye ugerageza kumubaza niba ntazindi gahunda afite, nusanga azifite ujye umusezera mbere yuko agusezera bizatuma umwifurize umunsi mwiz wigendere azabona ko umwitaho ndetse ukita no kuri gahunda ze bitume wiyegereza umutima we.
Numubaza gahunda afite bizatuma abonako umwitayeho ndetse na gahunda ze uzitayeho 

9. Nyuma yo gukora ibyo byose nakubwiye haruguru uba wamaze kubona ko umukobwa yagukunda cyangwa se atagukunda, mu byo wamubwiye byose ntajambo ndagukunda ririmo, niba igihe cyo kurivuga kigeze icyambere ugomba gukora ni ukwibombarika ni yo waba wiyemera ucisha bugufi ikindi menya igihe ugomba kubimubwiriramo hari igihe umukobwa ashobora kuba nawe yagukunze ariko bitewe n’igihe umubwiriyemo ko umukunda bigatuma nawe aguhakanira bitewe n’impamvu ze kandi nawe yari yagukunze, banza ugirane ikiganiro nawe umenye niba ntabintu afite bimuhangayicyishije nk’umuntu mumaranye igihe muganira wabona ko hari icyahindutseho nubona ntacyo ubone kumubwira ko wamukunze.
Mbere yo kubwira umukobwa ko umukunda banza umuganirize kubibazo yaba afite ubimuganirizeho 

10. Burya abakobwa bakunda kurya nubwo abantu bamwe batabizi mbere yo kumubwira ko umukunda banza umenye ko yariye cyangwa wamugaburiye, ushobora kuba wamusohokanye ariko bitewe n’ubushobozi ufite ntuzipase muremure ngo umujyanye ahantu hahambaye ugira ngo umwemeze ugiran go nibwo yagukunda, hari n’igihe ahita agucishamo ijisho akabona ko wiyemeye kubera ko umukobwa wagukunze ntabwo yagukeneraho ibihenze nyamara wari kumujyana ahantu hasanzwe nko Mubiryogo akiyumva neza kurusha uko wamujyana Mariot cyangwa se izindi Hotel zikomeye, ikindi ujye ubanza umenye ko ntabibazo afite bishobora kuba ari nk’ibyo mu muryango we maze umugire inama zuko yabyifatamo  maze ijambo wari watekereje “ndagukunda” uzarimubwire nyuma.
Kumunsi wo kumubwira ko umukunda musohokane ariko singombwa ngo umujyane muma Hotel akomeye burya nicyayi cyo mu biryogo cyagufasha kuba yabona ko umukunze

Ndahamya ko n’ukurikiza izo nama zose nkubwiye 90% nta mukobwa ushobora kuzakwanga cyangwa ngo agukatire nyuma yigihe gitoya mwakwisanga muri umuryango mwiza cyane

Nukurikiza izi naba muzaba umuryango unogeye ijisho

Ihogoza Sandrine

Bana natwe tugususurutse umenye
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *