Ubu nibwo buryo bwonyine bwagufasha gucutsa umwana utamuhutaje

Gucuka k’umwana no kuva mu cyumba cy’ababyeyi umwana adahutajwe byombi birajyana, byakagombye gukorwa umwana agisohoka muri cya cyiciro aba agomba gushira amatsiko mu mirire, guhera ku mwaka umwe n’igice. Gukura umwana mu cyumba bikorwa hagamijwe gukuza ya sura njyewe y’umwana ( autonomie) . Ubwisanzure bw’ababyeyi mu gikorwa cy’abashakanye bukaza nyuma.

Ababyeyi bakunze kugira ingorane zo gucutsa umwana kuko batabona umwanya wo kumutegura.

Dore uko byakorwa mu buryo bwiza

  • Bitangira ugabanya inshuro zo konsa, igihe warimuhaga ukarisimbuza ibindi byo kunywa ku manywa.
  • Nyuma umwonsa nijoro gusa, ugatangira kumusinziriza mu cyumba cye nijoro, kandi ukamuha uwo bararana kugira ataza kugira ubwoba cyangwa yakenera isuku akabura uwo abwira.
  • Wiyemeza kuba wasura aho aryamye kugira ngo umwereke ko utamutaye ! Byaba ngombwa wumvise akomye gato ukajya kureba. Ibi bimwubakamo ko mukiri kumwe n’ubwo mutari mu buriri bumwe ! Bimufasha cyane kubaka ya sura njyewe kuko buhoro buhoro arushaho gushakisha uko yakwiyitaho we ubwe !

Urugero : Iyo abonye udahari, akurikije uko wakurikiranyaga gahunda umwitaho, atangira kubyikorera ! Akagerageza kwihitiramo ibyo yambara, akiyambika, akamenyesha ko ashaka“pot” ayifashe mu ntoki.

Icyitonderwa : Gucutsa umwana birashoboka mbere y’umwaka umwe n’igice, cyane cyane ko muri iki gihe ari byo bikunze gukorwa bitewe n’uko hari n’abakurikirwa mbere y’icyo gihe cyangwa se umubyeyi ataboneka. Ibyo bigira icyo bigabanya mu mikurire y’umwana cyane cyane mu mitekerereze ye. Hari n’abakomeza kurarana n’umwana hejuru y’imyaka itatu, rimwe na rimwe akaba acyonka. Ibyo bidindiza isura njyewe y’umwana.

Umwana ntagomba kubwirwa ko ibere ari ribi cyangwa ngo aryonke ribishye. Byamutera kwibaza iko ikintu kiza gihinduka ikintu kibi. Umubyeyi yubahirije ibyo tumaze kuvuga haruguru, umwana aba agomba gufashwa gufata icyemezo cyo kureka ibere ku bushake bwe.

Igihe umwana yamaze kumenyerezwa kurara mu cyumba cye, ntagaruka na rimwe kurarana n’ababyeyi, byamuremamo akajagari hagize umubyeyi umugarura muri cya cyumba bitewe n’uko uwo bashakanye ataraye aho ngaho.

Ihogoza Sandrine-Celebzmagazine.com
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *