Ni izihe ngaruka zikomeye ku mwana muto ukoresha ibikoresho by’ikoranabuhanga?

Abashakashatsi bo muri Canada berekanye ko kureka umwana muto (igitambambuga), akamara igihe kinini ku bikoresho by’ikoranabuhanga bimudindiza mu mikurire, kumenya kuvuga no kugirana imishyikirano n’abandi.

Aba bashakashatsi bemeza ko umwana utarageza amezi 18 atemerewe gukoresha ibikoresho by’ikoranabuhanga.

Abashakashatsi bo muri Canada berekanye ko kureka umwana muto (igitambambuga), akamara igihe kinini ku bikoresho by’ikoranabuhanga bimudindiza mu mikurire, kumenya kuvuga no kugirana imishyikirano n’abandi.

Ubu bushakashatsi bwakorewe ku bana hafi ibihumbi bibiri Magana atanu (2500) bafite imyaka 2, bubaye ubwa mbere nyuma y’impaka ndende ku gihe kizwi ibikoresho by’ikoranabuhanga bitagira ingaruka ku mwana muto ubikoresha.

Muri Amerika ho, impuguke zivuga ko umwana utaruzuza nibura amezi 18, atagakwiye kwemererwa guoresha ibikoresho by’ikoranabuhanga. Mu gihe mu gihugu cy’Ubwongereza nta gihe fatizo gihari.

Ishyirahamwe ry’abaganga bavura indwara z’abana mu Bwongereza, rivuga ko nta gihamya ifatika ihari ku gihe umwana yakoresha ibikoresho by’ikoranabuhanga rikamugiraho ingaruka.

Ikinyamakuru JAMA Paediatrics cyandika ku buvuzi bw’abana, nicyo cyasohoye ibyavuye muri ubu bushakashatsi.

Aba bashakashatsi bavuga ko mu gihe umwana amaze igihe kirekire akoresha ibyo bikoresho, bica intege ubushobozi bwe bwo gufata mu mutwe n’ibindi by’ingenzi.

Bavuga ko igihe umwana amara ku bikoresho by’ikoranabuhanga yakakimaze akina imikino ituma ashyikirana na bagenzi be.

Nubwo nta kimenyetso simusiga kigaragaza ingaruka iterwa no gukoresha ikoranabuhanga ku mwana muto, Dr.Dr Sheri Madigan na bagenzi be bakoze ubu bushakashatsi bavuga ko byaba ari ugushyira mu gaciro hagabanyijwe igihe abana bamara bakoresha ikoranabuhanga.

Aba bashakashatsi batanga inama ko hakwiye kugenzurwa igihe abana bamara bakoresha ibyo bikoresho ngo kitabangamira ibindi bakora bibafasha gukura mu bwenge no kubana n’abandi.

Ubu bushakashatsi ntibuvuga igihe kinini umwana yamara ku bikoresho by’ikoraranabuhanga bikamwangiza, gusa abakoreweho ubushakashatsi bamaraga amasaha 4 ku munsi cyangwa 28 mu cyumweru.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *