Ibimenyetso 6 bizakwereka ko umukunzi wawe hari icyo aguhishe

Iyo abantu bakundana by’ukuri bibasaba kwizerana ku buryo batagira ibyo bahishanya, nyamara hari igihe bihinduka ugasanga umukunzi wawe asiganye agira ibyo agukinga.

Hari abibwira ko amabanga amwe n’amwe agomba guhishwa uwo mukundana, nyamara burya ikindi kintu kibabaza kurusha ibindi mu rukundo, ni ukuvumbura ikintu umukunzi wawe yari yaraguhishe.

Muri iyi nkuru, uramenya bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko umukunzi wawe asigaye aguhisha amabanga amwe n’amwe.

1. Kwitabira telefone kure yawe

Iteka umuntu ufite ibyo aguhisha, ntabwo aba ashaka ko umwumva avugira kuri telefone, niyo mpamvu ushobora kubona atangiye kujya aho utamwumva mu gihe arimo kuyivugiraho.Adafite icyo yikeke yayivugiraho umwumva.

2. Guca hirya ibibazo umubaza

Umuntu ugukunda by’ukuri, aba yiteguye kugusubiza ikibazo cyose umubajije kuko aba adashaka kugushyira mu rujijo no kumwibazaho byinshi.Iyo umubaza, agaca hirya no hino uzamenye ko agukinze akantu adashaka ko umenya.

3. Kutakwemerera kureba muri telephone ye

Muri iki gihe telefoni zivugirwaho amabanga ku buryo muntu utifuza ko uyavumbura akwima telephone ye, ashobora no gushyiramo urufunguzo utabasha gukuramo kuko atifuza ko  umuvumbura. Naho iyo ayisiga aho yiboneye; ubona ntacyo bimuwiye, aba ari amahoro.

4. Kukwigiraho umwana mwiza

Hari ubundi buryarya bwa muntu, aho mu gihe ashaka kwikuraho amakosa n’urwikekwe yigira mwiza ku bandi. Ibuka kera iyo umwana yabaga yakoze ikosa iwabo,tuvuge yatinze kuva kuvoma, yarazaga agahita yihereza gukora uturimo twose nta n’umubwirije kudukora kuko yabaga ashaka kwigaragaza nk’udafite ikosa kandi yabyangije. No mu rukundo hari uwigira atyo mu gushaka guhisha amakosa ye.

5. Gutangira kukwihunza

Hari igihe ubona umuntu mukundana atakikwikoza, wamuhamagara ntakwitabe, yanakwitaba ukumva ntashaka kuvuga byinshi, kandi mu by’ukuri atari ko asanzwe, icyo gihe uzamenye ko afite ibintu adashaka ko umenya.

6. Gushaka kwisobanura cyane mu gihe umubajje ikibazo

Uburyo umukunzi wawe agusubizamo, nabwo bushobora kukubera ikimenyetso simusiga ko afite ikintu adashaka ko umenya.Ni kamere muntu ko igihe abeshya atanga ibisobanuro byinshi ndetse rimwe na rimwe bidahuye n’ibyo abajijwe.Ibi byose abikora kugira ngo akwereke ko nta kibazo, avuga ukuri, agamije ko umwizera.

 

BANA NATWE TUGUSUSURUTSE UMENYE
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *