Dore ibintu 7 bizagufasha kubana neza n’uwo mwashakanye

Hari umuntu wavuze ko ngo iyo ubonye umugabo n’umugore bari kumwe bagenda baseka, ngo uhita ucyeka ko atari abashakanye, kuko ngo abashakanye bagenda batavugana !

Ese hakorwa iki kugira ngo abashakanye babane neza, maze nibanasohoka urukundo rwabo rugaragarire buri wese ?

Nibyo rero twabateguriye muri iyi nyandiko, igamije kubafasha kubaho mu munezero mungo zanyu.

 

  1. Gufata ibyemezo byumvikanyweho

Burya si byiza ko umwe mu bashakanye ariwe ufata ibyemezo wenyine, uko abyumva, maze mugenzi we akamera nk’indorerezi.

Iyo bimeze gutya ubufatanye buragabanyuka, maze ufatirwa ibyemezo akabishyira mu bikorwa biguru-ntege kuko aba yumva bitamufasheho cyane.

Biba byiza rero iyo mbere yo gufata icyemezo kireba umuryango, ugisha inama uwo mwashakanye, mukakiganiraho, kandi buri wese akirinda kumva y’uko ariwe ugomba kuganza undi mu bitekerezo. Hakabaho icyo bita « win-win », mu cyongereza, bivuze ko buri wese yumva anyuzwe n’icyemezo mufatiye hamwe.

  1. Kwihangana n’ubworoherane

Ngo « nta zibana zidakomanya amahembe », bivuze ko byanze bikunze wowe n’uwo mwashakanye mushobora kugirana amakimbirane. Muzagira ibyo mutumvikanaho, ariko ni ngombwa kumva ko ari ibintu bisanzwe, ko isi itarangiriye aho, ko ejo ariho heza hanyu, bityo mukihanganirana ubuzima bugakomeza.

Ababanye igihe kirekire ibi barabizi, kuko hari abakubwira ko hari igihe cyageze bakumva byarangiye kubera ikibazo iki n’iki bagiranye, ariko nyuma ibintu bikaza kugenda neza ndetse no kurusha mbere.

  1. Gutera akabariro nabyo ni ngombwa

Imwe mu nshingano ikomeye y’abashakanye ni umubano wabo ku buriri, mu cyumba cyabo cyangwa ahandi. Si ukubikora gusa kandi by’umuhango, ni ukubiha igihe kandi bigakorwa ku buryo unyura mugenzi wawe.

  1. Guhana amakuru no kuganira

Kimwe mu bintu bisenya ingo, ni ukudahana amakuru no kutungurana ibitekerezo. Abasomye Bibiliya, bazi ukuntu abantu b’i Babel bananiwe kurangiza umunara bariho bubaka, kubera kutavuga rumwe.

Ni byiza rero kuva mu bwiru, abashakanye bakaganira kuri byose, byaba byiza cyangwa bibi kugira ngo batahirize umugozi umwe.

 

  1. Ubwubahane

Urukundo niyo rwaba rungana gute rutagira ubwubahane burya ruba rurimo agatotsi. Kwubahana kandi bijyana no kudashaka byanze bikunze ko mugenzi wawe amera uko ushaka ko aba cyangwa se atekereza, ko agira byanze bikunze ibyiyumviro nk’ibyawe. Emera ko mutandukanye kandi wubahe ubwo budasa bwe.

  1. Kwizerana

Burya gufuha ntibishobora kubura ku muntu ukunda, ariko na none kwirirwa ugenza uwo mwashakanye nkaho uri maneko cyangwa se umushinjacyaha, nabyo bizana igitotsi kinini mu mibanire yanyu.

Menya ko nawe akeneye umwanya we, ntushake buri gihe ko aba aho umureba cyangwa se ngo wirirwe muri telefoni ye ushakisha abagabo cyangwa abagore bavuganye uwo munsi.

Ikindi ni ukwizera ko icyo mwasezeranye agikora koko, maze ukamuha urubuga akagikora utarinze kumuhozaho inkeke.

  1. Urwenya no gukomeza kumufata nka fiyanse

Uwo mwashakanye akeneye ko umubwira utuntu dusekeje, nkuko ubigenzereza bagenzi bawe bo ku kazi cyangwa se abari muri group watsapu.

Hari umuntu wavuze ko ngo iyo ubonye umugabo n’umugore bari kumwe bagenda baseka, ngo uhita ucyeka ko atari abashakanye, kuko ngo abashakanye bagenda batavugana !
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *