Dore ibiba bikubungamo niba ukunda kuryama ugaramye

Ibisobanuro byo kuryama muri position imwe cyangwa iyindi. Bimenyesheje iki niba kugira ngo ubone ibitotsi bigusaba kuryama ugaramye kandi ugeretse akaguru ku kandi ?

Kuryama ugaramye ubwabyo bivuga ko umuntu ameze neza, ibintu byose biri ku buringanire mu mutwe we no mu mubiri we muri rusange. Usanga mu bihugu bishyuha abantu bakunda kuba baryamye gutya iyo bari muri siesta. Ni ukuvuga ka karuhuko gato ko ku manywa nyuma y’ufunguro ry’amanywa.

Kuryama ugaramye kandi bituma ubwonko bukora neza, ubwenge bugakanguka kandi umuntu ukumva akomeye mu mubiri we.
Hari uburyo rero bunyuranye umuntu ashobora gufata mu gihe aryamye agaramye. Hari abagereka akaguru k’ibumoso ku k’ibiryo kugira ngo bumve bameze neza.

Abahanga bavuga ko akaguru k’ibumoso ari icyicaro cyo kugororoka, kakaba kanasobanura ukugira icyizere cy’ejo hazaza cg se ikizere umuntu yifitiye ubwe mu minisi izaza. Mwe mukunda kuryama mugaramye mwageretse akaguru k’imoso ku k’iburyo ibyanyu mubyumvise.

Naho wowe uryama ugaramye kandi akaguru k’iburyo ari ko wageretse ku k’imoso tega amatwi icyo biba bisobanura. Bivuga ko uba ukeneye guhozwa, kongerwamo ikizere. Kuko akenshi buriya uba uri mu bihe byo gusuzugurwa, gucibwa amazi, mbese kudahabwa icyubahiro.

Mu by’ukuri ibi n’ibintu byikora, umuntu atanabitekerejeho, ukuguru kw’indyo akakugereka ku kw’imoso kugira ngo bimwongerere ikizere muri we, yumve na we akomeye kandi ashoboye.

Munezero Janvier/Celebzmagazine.com
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *